Järjestökoulutus

Setan tukee jäsenjärjestöjen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja aktiiveja järjestökoulutuksin. Järjestökoulutuksia ovat yhdistyksen perustoimintaan, jäsen- ja varainhankintaan, viestintään, vaikuttamistyöhön sekä vertaisryhmätoiminnan ohjaamiseen liittyvät koulutukset sekä jäsenjärjestöjen oman koulutus- ja kouluvierailutoiminnan koulutukset.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä KSL Opintokeskuksen kanssa. Kaikista järjestökoulutuksista ilmoitetaan kalenterissa.

 

Yhdistystoiminta, vaikuttaminen ja vertaisryhmätoiminta

Koulutuksia yhdistystoiminnasta järjestetään pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa Setan valtuuston kokouksen, puheenjohtaja- ja aktiivipäivän ja edustajakokouksen yhteydessä. Koulutusten sisällöt vaihtelevat vuosittain riippuen jäsenjärjestöjen tarpeista.

Setan, Transtukipisteen ja jäsenjärjestöjen eri vertaisryhmien ja vapaa-ajan ryhmien ohjaajille järjestetään koulutusta pienryhmätoiminnan järjestämisestä, ohjaamisesta ja kehittämisestä.

Seta kannustaa jäsenjärjestöjä järjestämään koulutuksia myös itsenäisesti sekä osallistumaan Sosten ja KSL:n tarjoaamin yhdistystoimintaa kehittäviin koulutuksiin.

Sosten järjestökoulutukset
KSL:n järjestökoulutukset

Tutustu myös:
Opas ryhmänohjaajille, Kaj Tawast 2013

 

Kouluvierailutoiminta ja muu koulutustoiminta

Jäsenjärjestöjen luottamushenkilöt ja aktiivit voivat osallistua Setan kouluttajakoulutuksiin, joissa saa valmiuden toteuttaa muun muassa kouluvierailuja. Lisäksi Seta kouluttaa kokemuskouluttajia, Protu-vierailijoita sekä ammatillisia kouluttajia. Koulutuksista vastaa Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen.

Setan kaksipäiväisessä valtakunnallisessa peruskoulutuksessa tutustutaan Setan asiasisältöihin eli seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuuteen sekä kouluttamisen saloihin. Ohjelmassa asiasisällöt vaihtelevat pedagogisten vinkkien ja toiminnallisten harjoitusten kanssa. Peruskoulutus antaa valmiudet toteuttaa nuorille suunnattua koulutustoimintaa eli tehdä kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille tai nuorten leireille.

Täydennyskoulutukset

Peruskoulutuksen käyneet kouluttajat päivittävät tietojaan muun muassa täydennyskoulutusten avulla. Yhden päivän pituisissa täydennyskoulutuksissa keskitytään syventävästi vain yhteen teemaan (esimerkiksi transnuoret, transvestisuus, ihmisoikeudet, lainsäädäntö, tuntisuunnitelman teko). Täydennyskoulutusten teemat vaihtelevat kouluttajien tarpeiden mukaan.

Kokemuskouluttajuus

Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa? Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin?

Setan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattuihin asiantuntijakoulutuksiin kuuluu myös kokemusasiantuntijan osuus. Kokemuskouluttajat toimivat yhteistyössä Setan asiantuntijoiden ja muiden Setan ammatillisten kouluttajien kanssa. Kokemuskouluttajille järjestetään koulutuksia tarpeen mukaan noin kerran vuodessa.

Koulutuksissa harjoitellaan oman tarinan kertomista, sen fokusointia ja rajaamista sekä ammattilaisista tai opiskelijoista koostuvalle yleisölle esiintymistä. Yhden päivän kestävissä koulutuksissa käsitellään myös koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista.

Protu-koulutukset

Joka kesä Suomessa järjestetään noin 60 Prometheus-leiriä. Lähes jokaiselle leirille kutsutaan vierailija Setasta. Peruskoulutuksen käymättömät aktiivit saavat valmiudet vierailla leireillä Setan edustajana osallistumalla keväällä kahden iltapäivän pituiseen koulutukseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Prometheus leirin tuki ry:n ja KSL:n kanssa.

Jäsenjärjestöjen koulutusvastaavat ja vapaaehtoiskouluttajat voivat keskustella ja jakaa kokemuksiaan Facebookissa Setan kouluttajat -ryhmässä. Ryhmä on kouluttajien itse ylläpitämä ryhmä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design