Järjestö

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 25 jäsenjärjestöä aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan. Osa jäsenjärjestöistä on valtakunnallisia tiettyyn teemaan keskittyviä jäsenjärjestöjä, esimerkkeinä Sateenkaariperheet ry ja Mummolaakso ry.

Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa.

Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. Setan toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä. Valtakunnallisessa Setassa työskentelee tällä hetkellä pääsihteeri, talous- ja hallintopäällikkö, tiedottaja, koulutussuunnittelija, nuorisotyön koordinaattori, Yhdenvertainen vanhuus -projektin projektipäällikkö ja koordinaattori sekä Transtukipisteessä johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi ja yhteisötyöntekijä.

Seta rahoittaa toimintaansa Raha-automaattiyhdistyksen, opetusministeriön ja kuntien tuella. Setalla on myös omaa varainhankintaa. Seta tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa vuosittaisin avustuksin.

Setan asioita hoitaa hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Setan päätösvaltaa käyttää edustajakokokous, joka pidetään joka vuosi marras-joulukuussa. Edustajakokouksen tehtävänä on käsitellä vuosittain yhdistyksen toimintaa ja taloutta, hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle ja päättää seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus. Edustajakokouksen tehtävänä on lisäksi käsitellä sille tehdyt aloitteet. Aloiteoikeus on jäsenjärjestöillä ja niiden jäsenillä.

Valtuusto kokoontuu vuosittain maalis-huhtikuussa pidettävään kevätkokoukseen. Kevätkokouksen tehtävänä on käsitellä toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. Edustajakokous valitsee valtuustoon kustakin jäsenyhdistyksestä yhden jäsenen. Edustajakokous on hyväksynyt Setalle poliittisen strategian aikavälille 2014–2017 ja järjestöstrategian aikavälille 2011–2015.

Erityisyksikkö Transtukipiste vastaa Setassa toteutettavasta sosiaalityöstä. Palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille sukupuolivähemmistöön kuuluville, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen. Palvelut räätälöidään asiakkaan ja työntekijän yhteistyönä. Tukea ja neuvontaa annetaan henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelimitse, sähköpostilla sekä Skypessä. Transtukipisteen työntekijöiden palvelut ovat maksuttomia.

Transtukipisteellä on vilkasta ryhmätoimintaa. Osaa ryhmistä vetää ammatillinen vetäjä, osassa vetäjä tai vastuuhenkilö on vapaaehtoinen. Osa ryhmistä on toiminnallisia, osassa keskitytään keskusteluun. Viikoittaiset kahvi-illat ovat kokonaan vapaaehtoisten vastuulla. Vuosittainen voimavaraleiri sekä TransHelsinki-tapahtuma järjestetään yhteistyössä sukupuolivähemmistöjen järjestön Trasekin kanssa.

Setan toiminta perustuu solidaarisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu eri kieliä puhuvia ihmisiä kaikista etnisistä, kulttuurisista, poliittisista ja uskonnollisista ryhmistä, eri sairauksia sairastavia ja vammaisia. Meidän tehtävämme on varmistaa, että jokaiselle on tilaa ja mahdollisuuksia tulla toimintaan, jos haluaa, ja tuntea kuuluvansa mukaan. Tämä tarkoittaa niin fyysisten kuin asenteisiin liittyvien esteiden poistamista. Seta myös vahvistaa ihmisten taitoja ja tietoja niin, että yhä useampi pystyy vaikuttamaan yhdenvertaisuuden puolesta omassa elinympäristössään ja Setan kautta.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design