Tavoitteemme hallituskaudelle: itsemääräämisoikeus ja turvallinen koulu   

Tavoitteemme hallituskaudelle: itsemääräämisoikeus ja turvallinen koulu   

Ihmisoikeusjärjestö Seta julkisti tänään  kärkitavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle teemalla Syrjimätön Suomi. Järjestö korostaa itsemääräämisoikeutta sekä sateenkaarinuorten ja sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia.

Setan kärkitavoitteet seuraavalle hallituskaudelle ovat

  • Itsemääräämisoikeus sukupuoleen
  • Turvallinen koulu kaikille
  •  Valtioneuvoston hlbti-toimintaohjelma takaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisen eri hallinnonalojen valmistelussa. Hallitus hyväksyy kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelman.

Osoitteessa seta.fi/vaalit avaamme tarkemmin tavoitteiden perustelut ja nykytilan. Setan muita yhteiskunnallisia tavoitteita kuvataan kattavasti poliittisessa strategiassamme.

Toivomme puolueiden ja ehdokkaiden ottavan eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa kantaa näihin vaaliteemoihin. Kuluvalla hallituskaudella ihmisoikeudet etenivät avioliittolain, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain uudistuksilla, mutta translakiuudistus ja äitiyslain säätäminen juuttuivat hallitukseen.

 

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen

Tavoite: Sukupuolen vahvistamisen lainsäädäntö uudistetaan oikeusperustaisesti niin, että henkilön juridinen sukupuoli perustuu omaan ilmoitukseen. Juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaaminen erotetaan toisistaan. Uudistus voidaan tehdä samalla kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

Perustelut: Jos haluaa korjata henkilötiedoistaan sukupuolimerkinnän, on väärin joutua todistamaan lisääntymiskyvyttömyytensä, läpikäymään pitkällinen psykiatrinen tutkimus ja muuttamaan mahdollinen avioliittonsa rekisteröidyksi parisuhteeksi. Merkinnän muutos on nykyään mahdollinen vain täysi-ikäisenä.

 

Turvallinen koulu kaikille

Tavoite: Haluamme vahvistaa sateenkaarilasten ja -nuorten sekä sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista. Koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin on oltava turvallinen paikka lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle. Haluamme, että koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien toimintatavat olisi pohdittu tietoisesti esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. On tärkeää, että opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa sekä opetusmateriaalissa näkyy seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuus. Opettajat tarvitsevat keinoja, joilla trans- ja homofobiseen kiusaamiseen ja häirintään voidaan puuttua. Oppilaiden käytössä on hyvä olla sukupuolittamattomia vessoja. Kaikille koulutusasteille tarvitaan ihmisoikeuskasvatusta, johon sisältyy hlbti-näkökulma.

Perustelut: Tutkimusten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret kokevat koulussa syrjintää, näkymättömyyttä ja ulossulkemista. Sukupuolitetut käytännöt sekä opetussisältöjen ja -materiaalien sukupuoli- ja heteronormatiivisuus ovat haitallisia kaikille lapsille ja nuorille, ei vain vähemmistöihin kuuluville. Ihmisoikeuskasvatus ja ajantasainen tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta hyödyttävät kaikkia.

 

Valtioneuvoston hlbti-toimintaohjelma ja kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Tavoite: Hallitus määrittelee sekä konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi että hlbti-asioiden koordinaatiovastuun valtioneuvostossa. Tätä varten hallitus laatii toimintaohjelman. Keskeiset toimenpiteet perus- ja ihmisoikeuspolitiikan toteuttamiseksi kootaan kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan.

Perustelut: Hlbti-toimintaohjelma vahvistaa hlbti-politiikkaa ja lisää sen ennakoitavuutta. Kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma selkeyttää hallituksen ihmisoikeuspolitiikan seurantaa ja arviointia ja tekisi näkyväksi ihmisoikeuspolitiikan resursoinnin. Laaja joukko ihmisoikeustoimijoita vaatii ohjelmaa.

 

 

Lisätiedot:

Panu Mäenpää, puheenjohtaja, Seta ry, p. 050 3011332, puheenjohtaja[at]seta.fi

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry, p. 050 309 8108, paasihteeri[at]seta.fi

 

> Setan tavoitteet hallituskaudelle 2015–2019 kokonaisuudessaan
> Setan poliittinen strategia

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design