Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke kertoo nuorten elämäntilanteista ja muutostarpeista

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke kertoo nuorten elämäntilanteista ja muutostarpeista

Tutkimus suomalaisista sateenkaarinuorista on julkaistu suomennettuna. Marraskuussa 2013 julkaistun ruotsinkielisen, ensimmäisen laajan kotimaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistönuorten hyvinvointia kartoittavan kyselytutkimuksen mukaan hlbti-nuorten keskuudessa on enemmän huolia oman hyvinvointinsa suhteen kuin muilla nuorilla. Useimmat sateenkaarinuoret voivat hyvin, vaikkakin suurimmalla osalla heistä on kokemuksia yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevien normatiivisten käsitysten aiheuttamista haasteista.

Katarina Alangon tekemä Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa -tutkimus on saatavilla maksutta verkosta (verkkojulkaisu pdf-tiedostona), ja sitä voi tilata painettuna Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta. Tutkimuksen päätuloksiin voi tutustua tiivistelmästä, joka on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Marraskuussa julkaistu ruotsinkielinen tutkimusraportti herätti julkisuudessa, järjestöissä sekä syrjinnän vastaista työtä tekevien parissa keskustelua nuorten kohtaamasta syrjinnästä ja kiusaamisesta, mutta myös nuoria tukevien ystäväpiirien ja muiden verkostojen tärkeydestä.

Kyselytutkimuksen laaja, yhteensä yli 2500 eri-ikäisen vastaajan kattava aineisto on toimitettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on tilattavissa tutkimuskäyttöön. Nuorisotutkimusseura toivoo, että aineisto toimii jatkossa monien tutkimusten pohjana ja että sen avulla kuva sateenkaarinuorista ja nuoruudesta Suomessa monipuolistuu entisestään. Nuorisotutkimusseura haluaa edistää omassa toiminnassaan tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Mahdollisuus aineistojen jatkokäyttöön on tärkeää tieteen avoimuuden sekä monipuolisten tutkimusmetodien käytön ja tutkijoiden välisen yhteistyön mahdollistamiseksi.

Vuonna 2014 tutkimus jatkuu laadullisella osiolla, jossa syvennetään kyselytutkimuksen tuottamaa kuvaa nuorten hyvinvoinnista ja pohditaan, miten nuorten elämäntilanteita voisi parantaa. Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto toteuttavat muistitietokeruun, jossa kerätään kokemuksia sateenkaarinuoruudesta ennen ja nyt. Keruu jatkuu huhtikuun loppuun saakka ja siihen on mahdollista osallistua myös verkossa. Lisäksi osana hanketta työskentelee keväällä nuorten ryhmiä, jotka pohtivat kyselyn tulosten sekä omien kokemustensa pohjalta, miten sateenkaarinuoret kokevat elämäntilanteensa ja millaisia muutoksia he toivovat arkeensa. Hankkeessa julkaistaan syksyllä nuorten kanssa toimiville suunnattu verkkokirja.

 

Katarina Alanko: Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Ruotsista suomentanut Olavi Kaljunen. 59 s.

2014. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 146, verkkojulkaisuja 72 & Seta, Seta-julkaisuja 23.

ISBN 978-952-5994-52-0 (nid.)

ISBN 978-952-5994-51-3 (PDF)

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227

Julkaisu on luettavissa ilmaiseksi verkkojulkaisuna (pdf). Painettua julkaisua voi ostaa painatuskulujen hinnalla, 10 eurolla Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Tiivistelmät:

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Hur mår hbtiq-unga i Finland?

How are young LGBTIQ people doing in Finland?

Lisätietoja:

Riikka Taavetti, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, riikka.taavetti@nuorisotutkimus.fi, puh. 020 755 2693

Katarina Alanko, Ps.T., Åbo Akademi, kalanko@abo.fi, puh. 044 526 0676

Lotte Heikkinen, nuorisotyön koordinaattori, Seta, lotte.heikkinen@seta.fi, puh. 044 301 3020

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design