Hlbti-oikeudet maailmalla

Hlbtiq-järjestöjen ja ihmisoikeuspuolustajien näkyvyys ja vaikutusmahdollisuudet ovat viime vuosina kasvaneet sekä monissa maissa ja alueilla että maailmanlaajuisesti. Useat YK:n korkean tason elimet ovat ottaneet voimakkaasti kantaa hlbtiq-kysymysten puolesta. Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu on otettu mukaan EU-lainsäädäntöön. Euroopan neuvosto on antanut jäsenmailleen suosituksen seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän vastaisista toimista ja sitoutunut vahvasti hlbtiq-ihmisten ihmisoikeuksien edistämiseen ulkopolitiikassaan.

Hlbtiq-liikkeet kautta maailman taistelevat sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kehollisuuteen liittyvien epätasa-arvoisten rakenteiden ja normien purkamiseksi. Näitä rakenteita on jokaisessa kulttuurissa ja yhteiskuntajärjestelmässä. Hlbtiq-ihmiset ovat yhä yksi haavoittuvimmista ryhmistä maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeustilanne ja ihmisoikeuspuolustajien asema ovat monissa maissa yhä hyvin vaikeat, ja moni valtio on hyväksynyt tai ehdottanut ihmisoikeuksia loukkaavia uusia lakeja. Hlbtiq-järjestöt ja -liikkeet ovat takaiskuista huolimatta voimistuneet lukuisissa maissa.

Suomessakin keskustellaan yhä enemmän esimerkiksi lähialueidemme ihmisoikeustilanteesta, ja ulkoministeriön tämänhetkisessä ihmisoikeustoimintaohjelmassa linjataan monipuolisesta toiminnasta hlbtiq-ihmisten syrjimättömyyden puolesta. Seta on aktivoitunut vuodesta 2011 alkaen toimimaan erityisesti Venäjän hlbtiq-liikkeiden tukemiseksi.

Setan mielestä hlbtiq-ihmisten ihmisoikeudet on nostettava ulkopolitiikassa esiin poikkileikkaavasti osana Suomen kaikkea toimintaa ja erityisesti ihmisoikeuspolitiikkaa, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, naisten oikeudet ja ihmisoikeuspuolustajien tukeminen. Hlbtiq-politiikkaa on toteutettava sekä Suomessa että EU:ssa johdonmukaisesti niin, että sisä- ja ulkopolitiikan välillä on koherenssi. Kaikessa ihmisoikeus- ja ulkopolitiikassa kotimaisen tilanteen hoitaminen kunnialla ja kotimaisen asiantuntemuksen kasvattaminen edistävät kansainvälisen toiminnan uskottavuutta ja tuloksellisuutta.

Yksi Setan ulkopoliittisista tavoitteista on, että Euroopan unioni edistää hlbtiq-ihmisten ihmisoikeuksia ja parempaa lainsäädäntöä sekä Unionissa että jäsenmaissa muun muassa hyväksymällä niin kutsutun hlbti-tiekartan eli periaatelinjauksen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä lähivuosina. Haluamme myös, että seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu huomioidaan ja niihin suunnataan varoja Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) toiminnassa.

Seta haluaa, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun kohdistuvaa vainoa tai vainon uhkaa kokeneet ihmiset saavat perustellusta hakemuksesta turvapaikan Suomesta ja että suojelua myönnetään myös Suomen lähialueilta tuleville turvapaikanhakijoille. Maahanmuuttoviranomaisilla ja turvapaikka- ja ulkomaalaisasioita hoitavilla kansalaisjärjestöillä tulee olla ajantasaiset ohjeistukset ja hyvät käytännöt seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun kohdistuvan vainon perusteella suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden asemasta ja tarpeista sekä riittävät valmiudet tukea turvapaikanhakijoita ja tehdä oikeita päätöksiä. Perheenyhdistämisessä ja muissa oleskelulupa- ja viisumiasioissa ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. Suomeen muuttavat hlbtiq-ihmiset tarvitsevat kattavasti tietoa oikeuksistaan ja yhdenvertaisuudesta esimerkiksi osana maahanmuuttajille suunnattuja kotouttamistoimia.

Raportit ja tutkimukset ihmisoikeustilanteesta

ILGA-Euroopan vuosiraportti ja sateenkaarikartat (Rainbow Europe Annual Report, Rainbow Europe Map & Index)
Maakohtaisia raportteja eri Euroopan maiden lainsäädännön tilanteesta ja vertailua hlbtiq-oikeuksien toteutumisesta karttakuvina ja indeksitaulukkoina.

TGEU:n transoikeuksien kartta (Trans Rights Europe Map)
Vuosittain julkaistavassa kartassa esitetään vertailua transihmisten ihmisoikeustilanteesta eri Euroopan maissa.

Euroopan laajuinen hlbti-kyselytutkimus 2013 (LGBT Survey)
Euroopan unionin perusoikeusviraston (Fundamental Rights Agency, FRA) laaja tutkimus hlbtiq-ihmisten tilanteesta. Kyselyyn vastasi EU:sta ja Kroatiasta yli 93 000 seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa henkilöä, joista 3439 Suomesta.

Hlbtiq-uutiskanavat

Ranneliike.net
Julkaisija Sateenkaariyhteisöt ry
Kotimainen verkkopalvelu uutisoi aktiivisesti myös kansainvälisistä hlbtiq-teemoista.

Soginews
Julkaisija RFSL, Ruotsi
Uutissivustolla kerrotaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvästä politiikasta ja muista hlbti-kysymyksistä maailmanlaajuisesti.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design