Hlbtiq-historiaa Suomessa

Tältä sivulta löydät Setan ja Transtukipisteen järjestöllistä historiaa sekä Suomen hlbti-ihmisoikeuskehityksen historiaa.

1894 Naisten ja miesten homoseksuaaliset teot kriminalisoiva laki astuu voimaan.

1967 Suomen ensimmäinen seksuaalivähemmistöjen yhdistys, Toisen säteen ryhmä, perustetaan.

1968 Toisen säteen ryhmä lakkautetaan koska Yhdistysrekisteri epäröi sen rekisteröimistä ja perustetaan uusi yhdistys, Psyke ry.
Lue lisää Psykestä Ranneliikkeen artikkelista: http://ranneliike.net/teema/psyke-ryn-historiaa?cid=131

1971 Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistetaan rikoslaista. Samalla asetetaan homoseksuaalisille teoille korkeammat suojaikärajat ja asetetaan kehotuskielto, eli julkisesta kehottamisesta samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen tulee rangaistava teko. Kehotuskielto vaikuttaa siihen, kuinka media käsittelee homoseksuaalisuutta.

1974 Seksuaalinen tasavertaisuus ry (Seta) perustetaan.

1981 Lääkintöhallitus poistaa virallisesta tautiluokituksesta kohdan, jossa homoseksuaalisuus luokitellaan sairaudeksi.

1986 Seta perustaa Hiv-säätiön, joka käynnistää Aids-tukikeskukset.

1991 Seta muutetaan liittomuotoiseksi kattojärjestöksi.

1994 Seta perustaa Transtukipisteen.

1999 Kehotuskielto kumotaan. Hetero- ja homoseksuaalisen seksin suojaikärajat yhtenäistetään.

2000 Uusi perustuslaki astuu voimaan. Lain 6 § sisältää yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon. Tarja Halonen valitaan Suomen presidentiksi. Hän on maailman ensimmäinen presidentti, jonka ansioluetteloon kuuluu myös LHBT-järjestön puheenjohtajana toimiminen (Setan puheenjohtaja 1980-1981).

2001 Uudessa työsopimuslaissa kielletään eksplisiittisesti ”sukupuoliseen suuntautumiseen” liittyvä syrjintä. Eduskunta hyväksyy lain rekisteröidystä parisuhteesta.

2002 Laki rekisteröidystä parisuhteesta astuu voimaan. Eduskunta hyväksyy translain.

2003 Translaki astuu voimaan (Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta). Sen myötä kastroimislaki kumotaan.

2004 Yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan. Se sisältää syrjinnän kiellon ja viranomaisia koskevan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen ”sukupuolisen suuntautumisen” perusteella.

2004 Oras Tynkkynen (vihr.) valitaan kansanedustajaksi. Hän on ensimmäinen suomalainen kansanedustaja, joka on ollut avoimesti homo hakeutuessaan tehtävään.

2007 Laki hedelmöityshoidoista hyväksytään. Se sallii hoidot luovutetuilla sukusoluilla ilman parisuhteeseen tai kumppanin sukupuoleen kohdistuvaa rajoitusta. Ennen lain voimaantuloa hoitoja on annettu, mutta lain säätämisen yhteydessä käydään kiihkeää keskustelua siitä, pitäisikö se kieltää. Sosiaalinen vanhempi saa oikeuden vanhempainrahakauden käyttöön, jos hän on rekisteröidyssä parisuhteessa ja asuu yhdessä toisen vanhemman ja lapsen kanssa.

2009 Lakia rekisteröidystä parisuhteesta muutetaan siten, että perheen sisäinen adoptio mahdollistuu myös parisuhteensa rekisteröineille pareille. Vuoteen 2009 asti se on ollut vain avioparien käytössä.

2011 THL poistaa transvestisuuden sairausluokituksesta Suomessa. Aiemmin transvestisuus oli luokiteltu mielenterveyden häiriöksi WHO:n ICD-luokituksen mukaisesti. Seksuaalinen suuntautuminen lisätään rikoslakiin viharikosten rangaistusten koventamisperusteisiin.

2013 Järjestyksessä toinen tarvittavan allekirjoittajamäärän kerännyt kansalaisaloite – Tahdon2013-aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista – luovutetaan eduskunnalle. Allekirjoituksia kertyi 166 851.

2014 Eduskunta säätää kansalaisaloitteen mukaisen tasa-arvoisen avioliittolain.

2015 Uudistuneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki astuvat voimaan. Tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Vähemmistövaltuutettu muuttuu yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, jolla on oikeus käsitellä syrjintää kaikilla perusteilla.

2016 Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen tehtävänä on lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta (syksystä 2016 lähtien).

2017 Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan 1.3. Pakkoavioero poistuu translaista. Samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan yhdenvertaisesti sosiaalietuuksien osalta.

Lisätietoa:

Jorma Hentilän artikkeli Kolmen vuosikymmenen merkkipaaluja vuodelta 2004 [pdf-tiedosto]

Sateenkaari-Suomi, Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa (LIKE 2007)

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design