Haussa osa-aikainen projektisihteeri Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankkeeseen

Projektisihteerinä tehtävänäsi on valmistella opetus- ja koulutusmateriaalia ja tapahtumia sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta toisen asteen opiskelijoille ja opetusalan ammattilaisille. Työskentelet neljä päivää viikossa 1.10.2012–28.2.2013.

Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen on Seta ry:n, Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf:n (FSS) ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n yhteistyöhanke, joka rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE) määrärahoista. Hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja turvallista opiskeluympäristöä kaikille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Hanke on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

Toivomme projektisihteeriltä

 • oma-aloitteisuutta ja ripeää työotetta
 • sujuvaa kirjoitustaitoa ja kokemusta kirjallisen opetusmateriaalin tuottamisesta
 • esiintymistaitoa
 • tietämystä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä kykyä tunnistaa ja kyseenalaistaa sukupuolinormatiivisia ja heteronormatiivisia rakenteita
 • valmiuksia tehdä yhteistyötä toisen asteen opettajien ja opiskelijoiden kanssa
 • ymmärrystä peruskoulun ja toisen asteen koulu- ja oppilaitosympäristöistä
 • kokemusta tapahtumien järjestämisestä
 • yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta
 • suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Laskemme eduksi kasvatustieteellisen koulutuksen, kokemuksen kouluttajana toimimisesta, työkokemuksen nuorten parissa sekä englannin kielen taidon.

Projektityöntekijän työnantaja on SAKKI ry ja työntekijä tulee osaksi SAKKI:n työyhteisöä. Työsuhde on osa-aikainen 80 % työajalla. Palkkauksessa noudatetaan SAKKI:n työehtosopimusta, tarkemmat tiedot saa SAKKI:n pääsihteeriltä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja mahdollisine tekstinäytteineen toimitetaan pdf-muodossa sähköpostiin liitetiedostoina 15.8. klo 12 mennessä pääsihteeri Olli-Pekka Koljoselle (olli-pekka.koljonen[at]sakkinet.fi). Haastattelut pidetään 29.8. ja 30.8. Helsingissä. Lisätietoja hankkeesta Setan nuorisotyön koordinaattorilta Anders Huldénilta 6.8. lähtien, (anders.hulden[at]seta.fi tai puh. 044 301 3020).

Till projektet Från tolerans till likabehandling sökes

DELTIDSANSTÄLLD PROJEKTSEKRETERARE

Som projektsekreterare är din uppgift att förbereda undervisning-och utbildningsmaterial och evenemang med fokus på mångfalden av kön och sexuell läggning och likabehandling för studerande på andra stadiet och yrkespersoner inom utbildningssektorn. Projektsekreteraren har en fyra dagars arbetsvecka under perioden 1.10.2012-28.2.2013.

Projektet Från tolerans till likabehandling är ett samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, finansierat med Undervisnings- och kulturministeriets stöd för verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram (BUUP). Projektets syfte är att främja likabehandling och en trygg studiemiljö för alla, oberoende av könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Projektet är tvåspråkigt (finska och svenska).

Vi önskar att vår projektsekreterare har

 • initiativförmåga och fungerar raskt och effektivt i sitt arbete
 • förmåga att uttrycka sig väl i skrift och erfarenhet av att producera utbildningsmaterial
 • förmåga att framträda
 • kunskap om mångfalden av kön och sexuell läggning och förmågan att identifiera och ifrågasätta könsnormativa och heteronormativa strukturer
 • beredskap att samarbeta med lärare och studerande på andra stadiet
 • förståelse för grundskolans och andra stadiets skol- och studiemiljö
 • har erfarenhet av att arrangera evenemang
 • har en god förmåga till organisation och samarbete
 • förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt på finska och svenska

En pedagogisk utbildning, erfarenhet av att fungera som utbildare, erfarenhet av arbete med ungdomar samt kunskaper i engelska räknas till fördel.

Projektsekreterarens arbetsgivare är SAKKI ry och den anställda blir en del av SAKKI:s arbetsplatsgemenskap. Arbetsförhållandet är på deltid med 80% arbetstid. Lönen grundar sig på SAKKI:s arbetsvillkorsavtal, närmare information fås av SAKKI:s generalsekreterare.

Din fritt formulerade ansökan med CV och eventuella textprov riktas bifogat i pdf-format per e-mail senast den 15.8 kl 12 till generalsekreterare Olli-Pekka Koljonen (olli-pekka.koljonen[at]sakkinet.fi). Arbetsintervjuerna hålls den 29.8. och 30.8. i Helsingfors.

Ytterligare information om projektet fås av Setas koordinator för ungdomsarbetet Anders Huldén fr.o.m. den 6.8 (anders.hulden[at]seta.fi eller tfn. 044 301 3020).

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design