Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Vaatimus transihmisten lisääntymiskyvyttömyydestä poistettava

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Vaatimus transihmisten lisääntymiskyvyttömyydestä poistettava

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muiznieks julkaisi tänään 25.9. raportin Suomen ihmisoikeustilanteesta. Valtuutettu vieraili Suomessa tarkastusmatkalla kesäkuussa. Seta kannattaa lämpimästi valtuutetun näkemyksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamisesta.

Muiznieks kehottaa Suomea poistamaan lisääntymiskyvyttömyyden ja naimattomuuden transsukupuolisten henkilöiden sukupuolen vahvistamisen ehtoina. Hän vaatii, että intersukupuolisten henkilöiden, mukaan lukien intersukupuolisten lasten, suojelun tarve on arvioitava. Seta ja muut kansalaisjärjestöt ovat vaatineet Suomea puuttumaan näihin ihmisoikeuskysymyksiin, mutta toimenpiteet jätettiin hallituksen hyväksymän Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman ulkopuolelle keväällä 2012.

Ihmisoikeusvaltuutetun mukaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisessa seksuaalisen suuntautumisen syrjintäsuojan puutteet on korjattava ja yhdenvertaisuuslain valvonta on järjestettävä riippumattoman valtuutetun muodossa myös työelämän osalta. Transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden syrjintäsuoja on turvattava.

Muiznieks pitää homofobisten viharikosten kieltoa rikoslaissa tervetulleena, mutta kehottaa Suomea lisäämään lakiin nimenomaisen kiellon myös transfobisten rikosten osalta.

Raportin mukaan hallituksen tulisi arvioida, onko keväällä asetettu ministeriöiden välinen ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto riittävä rakenne seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymysten koordinointiin, vai tulisiko tehtävä antaa erityisesti jollekin ministeriölle.

Ihmisoikeusvaltuutettu tuo raportissaan esiin tärkeitä suosituksia keskeisistä ihmisoikeuskysymyksistä. Seta toivoo, että hallitus toimeenpanee suositukset viipymättä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä on jo tammikuussa tehty päätös työryhmän perustamisesta sukupuolen vahvistamista koskevan lain uudistamista varten, mutta työryhmää ei ole vieläkään asetettu.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muiznieksin raportti Suomen ihmisoikeustilanteesta täällä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design