Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu otti kantaa hlbti-lasten ja -nuorten ihmisoikeuksiin

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu otti kantaa hlbti-lasten ja -nuorten ihmisoikeuksiin

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks on ottanut ihmisoikeuskommentissaan kantaa hlbti-lasten ihmisoikeuksiin. Muižnieks korostaa, että hlbti-lapsilla ja -nuorilla on oikeus turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Kommentissaan Muižnieks toteaa, että turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi lasten ja nuorten tulee saada tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Hlbti-lapsia ja -nuoria täytyy suojella väkivallalta ja kiusaamiselta, ja valtiojohdon ja viranomaisten on toimittava järjestelmällisesti turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Muižnieks tuo esiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten itsemääräämisoikeuden. Hän toteaa, että lapsia on kuunneltava heitä koskevassa päätöksenteossa ja sukupuolen määräämisen tulisi perustua tietoon perustuvaan suostumukseen. Muižnieks mainitsee lausunnossaan myös suomalaisten sukupuolivähemmistönuorten tuottaman julkaisun Muu mikä? Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020 [pdf].

Seta ry sekä sen eurooppalaiset kattojärjestöt ILGA-Eurooppa ja Transgender Europe (TGEU) pitävät Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kannanottoa tärkeänä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design