EU:n perusoikeusvirasto: Suomen puututtava homo-, bi- ja transnuorten kiusaamiseen koulussa

EU:n perusoikeusvirasto: Suomen puututtava homo-, bi- ja transnuorten kiusaamiseen koulussa

Ihmisoikeustoimijoiden seminaarissa eduskunnassa penättiin toimia Euroopan laajuisen syrjintäkyselyn tulosten johdosta.

EU:n perusoikeusvirasto suosittaa, että Suomi ja muut EU-maat puuttuvat vahvemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kiusaamiseen koulussa. 90 prosenttia suomalaisvastaajista raportoi kiusaamisesta oppilaitoksissa EU:n tekemässä laajassa kyselytutkimuksessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Aiheesta keskusteltiin keskiviikkona seminaarissa eduskunnassa.

”EU:n tutkimustulokset vahvistavat aiempien suomalaistutkimusten tuloksia”, tutkija Jukka Lehtonen sanoi. ”Koulussa ja oppilaitoksissa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyy vahvoja normeja. Muotteja murtavat oppilaat eivät aina saa opettajan ja muun henkilökunnan tukea.”

”Oppilaitosten syrjivät normit on otettava syyniin”, sanoi Atlas Saarikoski Setan ja opiskelijajärjestöjen Normit nurin! -kampanjasta. Kampanjassa nuoret ovat tuoneet esiin, kuinka syrjintä ei ole aina tietoista vaan välittyy myös opetuskäytännöissä, materiaaleissa ja koulujen toimintakulttuurissa. ”Koulun on kohdattavat oppilaat moninaisena joukkona”, Saarikoski vaatii.

Trasekin varapuheenjohtaja Sade Kondelin totesi, ettei pelkkä transihmisten syrjintäkielto riitä, vaan sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi tarvitaan kansallinen toimintaohjelma. ”On selvää, että transihmisten asemassa on paljon korjattavaa.”

Jörg Gebhard perusoikeusvirastosta esitteli keskiviikkona muitakin Suomea koskevia suosituksia. Suomen tulisi vahvistaa tasa-arvo- ja ihmisoikeuselinten toimivaltaa syrjintätapausten tutkimiseksi ja niihin puuttumiseksi. Viranomaisten tulee Suomessa parantaa toimintaansa ja tiedotustaan, jotta syrjintätapaukset ja viharikokset uskalletaan raportoida. Perusoikeusvirasto kehottaa myös työntekijä- ja työnantajajärjestöjä edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeri Johanna Hautakorpi esitteli tulevaa tasa-arvolain muutoksesta, jonka myötä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä kielletään selvästi lakitekstissä niin työelämän, koulutuksen, viranomaistoiminnan kuin palveluidenkin piirissä.

”On todella hienoa, että tasa-arvolaki uudistetaan. Transihmiset voivat paremmin, kun voivat luottaa lain turvaan. Jokaisen tulee saada olla oma itsensä niin töissä kuin vapaa-ajalla ilman pelkoa syrjinnästä”, Setan pääsihteeri Aija Salo sanoi.

Perusoikeusvirasto toteutti viime vuonna kyselyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista eri elämänalueilla. Kyselyyn vastasi EU:sta ja Kroatiasta yli 93 000 seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa henkilöä, joista 3439 Suomesta.

Lisätietoa ja maakohtaista tietoa FRA:n sivuilta:
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php

Video tuloksista:
http://fra. europa. eu/en/video/2013/eu- lgbt- survey

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design