Ettei kenenkään tarvitse marssia yksin

Ettei kenenkään tarvitse marssia yksin

Viime päivien vilkas keskustelu ylikersantti Juho Pylvänäisen osallistumisesta Helsinki Pride –kulkueeseen lauantaina 2.7. on varmasti yllättänyt meidät kaikki. Minut ainakin, siinä mielessä, että saimme asiaan reaktion Puolustusvoimilta, usean päivän jälkeen.

Puolustusvoimien asema Suomessa on kiistaton ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että saamme heiltä vahvistuksen siihen, että tasavertaiset oikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat siellä ihan yhtä tärkeitä, kuin koko muussakin yhteiskunnassa. Puolustusvoimat koostuvat maamme kansalaisista, jotka jo itsessään ovat moninaisia, mutta varmastikin yhdenvertaisia kansalaisia maatamme puolustamaan.

Puolustusvoimat linjasi tänään, että virkapuvussa osallistuminen Pride-kulkueeseen ei ole ongelma. Toivoakseni tämä mahdollistaa, että näemme puolustusvoimat yhtä vahvasti mukana kulkueessa, kuten esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon.

Varusmiespalvelukseen astuu puolivuosittain suuri määrä nuoria, jotka ovat omaa, itsenäistä elämää aloittamassa, ja joiden oletetaan kasvavan tasapainoisiksi, maata puolustaviksi kansalaisiksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen onnistunee varmasti parhaiten tilanteessa, jossa pyrimme antamaan mahdollisuuden ihmiselle olla ympäristössä, missä hän tuntee mahdollisuuden toteuttaa parasta mahdollista potentiaaliaan.

Puolustusvoimat työpaikkana on varmasti sitoutunut myös viime vuonna voimaan tulleiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien noudattamiseen ja haluaa myös aktiivisesti huolehtia siitä, että sen kantahenkilökunta toteuttaa ja kokee niiden voimaanpanon jokaisessa päivässään.

Kun keskustelimme Juhon kanssa ennen kulkuetta tulevasta, pystyimme vain kuvittelemaan, millaista keskustelua tämä tulisi herättämään. Pääosin mielestäni keskustelu on pysynyt asialliselle ja kunnioittavalla linjalla ja sitä haluaisimme jatkaa, yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Olkoon tämä avoin kutsu Puolustusvoimille olla yhteydessä allekirjoittaneeseen ja Seta ry:seen, niin voimme yhdessä miettiä, miten parhaiten voimme yhteistyössä saada lhbti-näkökulmat huomioitua, jotta maanpuolustamiseen olisi kaikilla yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet.

Keskusteluja kävimmekin muutama vuosi sitten, mutta jatkotoimenpiteisiin se johtanut. Viedään nyt tilanne maaliin saakka.

Panu Mäenpää
Puheenjohtaja
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design