ETENE: tietoa intersukupuolisuudesta lisättävät ja lapsen itsemääräämisoikeutta kunnioitettava

ETENE: tietoa intersukupuolisuudesta lisättävät ja lapsen itsemääräämisoikeutta kunnioitettava

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunta (ETENE) toteaa, että sukupuolen määrittämiseen tähtäävät kosmeettiset toimenpiteet voivat olla turhia ja jopa haitallisia, ja ne voivat aiheuttaa paljon kärsimystä lapselle mutta myös kustannuksia yhteiskunnalle.

ETENE suosittaa, ettei ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavia toimenpiteitä toteuteta ennen kuin lapsi itse voi määritellä sukupuolensa. Rakennepoikkeavuudet, joilla on vaikutusta lapsen terveyteen, on korjattava ajallaan. ETENE suosittaa myös monipuolisen tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta sekä vanhemmille, sote-alan ammattilaisille, varhaiskasvattajille, kouluihin, urheilluseuroille, seurakunnille ja kansalaisjärjestöille ja kaikille lasten parissa toimiville yhteisöille.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo ja Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska olivat kuultavana intersukupuolisten hoitokäytännöistä ETENE:ssä tammikuun lopulla.

Intersukupuoliset ovat ihmisiä, joiden keholliset piirteet eivät ole yksiselitteisesti mies- tai naistyypillisiä. Suomessa vauvojen epätyypillisiä sukuelimiä leikataan kosmeettisin perustein.

Kuulemisessa korostettiin, että intersukupuolisilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja että jokaisella tulee olla oikeus omanlaiseen kehitykseensä ja siihen, että hänen sukupuoli-identiteettiään ja toiveitaan kunnioitetaan lääketieteellisessä hoidossa.

Lapsi ei voi vaikuttaa sukupuolensa määrittämiseen vaan sen tekevät viranomaiset, jolloin sukupuolen määrittämisen nykyinen menettely on ETENE:n mukaan ongelmallinen.

”Ulkonäköä muokkaavat toimenpiteet eivät muuta suoraviivaisesti henkilön kuvaa itsestään ja sukupuolestaan. Ne eivät ole lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömiä, vaan voivat päinvastoin saada lapsen tuntemaan itsensä vialliseksi ja riittämättömäksi ja aiheuttaa häpeää, kuten aikuistuneet intersukupuoliset henkilöt ovat omaa lapsuuttaan kuvanneet”, ETENE toteaa.

Neuvottelukunta suosittaa, että henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuutta arvioidaan, sillä henkilön tunnistaminen mieheksi tai naiseksi on useimmiten tarpeetonta.

”Silloin, kun sukupuolella on merkitystä, sitä koskeva identifiointi voidaan toteuttaa muutenkin kuin henkilötunnuksella”, kannanotossa sanotaan.

Aihe nousi ETENE:en erityisesti Lapsiasianvaltuutetun perustaman HLBTI ja lapset -työryhmän kautta. Seta kiittää lapsiasiavaltuutetun aktiivista toimintaa intersukupuolisen tilan kanssa syntyneiden lasten oikeuksien puolesta.

Intersukupuolisia lapsia koskeviin hoitokäytänteisiin ovat kiinnitäneet huomiota Euroooan perusoikeusivirasto sekä Euroopan neuvoston ja YK:n ihmisoikeuskomissaarit. ETENE:n tiedotteen mukaan Euroopan bioetiikkakomiea selvittää parhaillaan lasten hoitokäytäntöjä kaikissa Euroopan  neuvoston maissa. Maltalla is-lasten kirurgiset hoidot on kielletty lailla.

ETENE:n kannanotto 22.3.2016 [pdf]

Taustaraportti kannanotolle [pdf]

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design