Edustukset eri toimielimissä

Seta on mukana useissa kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten työryhmissä, joissa Setaa edustavat työntekijät ja luottamushenkilöt. Ohessa tuorein koonti kaikista Setan edustuksista.

Luottamustehtävät  

Ihmisoikeusvaltuuskunnan ihmisoikeuskasvatus‐ ja koulutusjaosto: Asiantuntijajäsen

Ihmisoikeusvaltuuskunnan perus- ja ihmisoikeuksien seurantajaosto: Asiantuntijajäsen

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta ((IONK): Jäsen ja varajäsen

Tasa‐arvoasiain neuvottelukunta (TANE) / STM: Asiantuntijajäsen ja varajäsen TANEssa, jäsen ja varajäsen miesjaostossa

STM:n Mieskysymykset tasa-arvotyössä -työryhmä: Jäsen

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta: Jäsen

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta /OKM: Jäsen

Seksuaali‐ ja sukupuolivähemmistöasioiden työryhmä / Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto: Kaksi jäsentä

Syrjinnän seurantaryhmä / SM: Jäsen ja varajäsen

Oikeudelliset kysymykset ‐jaoston (EU35) laaja kokoonpano / OM: Jäsen ja varajäsen

Transgender Europe: Hallituksen jäsen

ILGA‐Euroopan vaikuttamisverkosto: Jäsen

Hiv‐säätiö: Varapuheenjohtaja ja hallituksen varajäsen

Amnesty Internationalin Suomen osaston Joku Raja ‐kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan: työvaliokunnan jäsen

Ohjausryhmäedustukset hankkeissa 

Seta on mukana seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä:

 • Hyvinvoiva sateenkaarinuori
 • Luotsi
 • Sateenkaariparit
 • Sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien haavoittuvuudet ammattilaisten tietoisuuteen,
 • Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen (Normit nurin! -kampanja)
 • Tasa‐arvoinen kohtaaminen päiväkodissa
 • YES VI – Yhdenvertaisuus etusijalle Progress‐hanke

Ammatilliset verkostot ja työryhmät 

Elävä kirjasto ‐tukiverkosto

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU‐yhdistys Kehys ry: kansainvälisyyskasvatuksen referenssiryhmä

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin ry:n yhdenvertaisuusteemaryhmä

Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry

 • Koulutussuunnittelijoiden verkosto
 • Järjestöpäälliköiden verkosto
 • Ikääntyvien hyvinvointi ‐verkosto
 • Tutkimusverkosto

Syrjinnästä vapaa alue ‐tiedotuskampanjan työryhmä

Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveysverkosto

Setan omat valiokunnat ja työryhmät  

 • Kansainvälisten asioiden työryhmä
 • Koulutusvaliokunta
 • Nuorisotoimikunta
 • Politiikkavaliokunta
 • Transpoliittinen valiokunta
 • Työvaliokunta

Muut

 • Ihmisoikeustoimijoiden paneeli: Seta on järjestöjäsen
 • Naisten Linja ‐verkosto: Seta on tukiverkoston jäsen
 • The World Professional Association for Transgender Health WPATH: Henkilöjäsenyys: Maarit Huuska
 • Seta on järjestöjäsenenä seuraavissa järjestöissä:
 • ILGA
 • IGLYO
 • Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 • Suomen Sosiaali ja Terveys – SOSTE ry
 • Transgender Europe (TGEU)
 • Väestöliitto
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design