Bli medlem

Ditt medlemskap är en viktig form av stöd för Seta och dess medlemsföreningar. Som individ kan du ansluta dig till någon av Setas 24 medlemsföreningar. En del av dem är lokala föreningar, såsom Vasa Seta och Regnbåsgfyren, andra nationella föreningar som har fötts kring ett specifikt tema, såsom Regnbågsankan. Medlemskortet av vilken som helst medlemsförening ger förmåner till exempel vid inträde till fester på olika orter. Medlemsavgiften för personmedlemmar varierar från förening till förening.

Föreningar kan ansöka om medlemskap i Seta av styrelsen. Ordinarie medlemmar är vanligtvis hbtiq-föreningar. Enligt stadgarna ska medlemsföreningarna godkänna Setas stadgar. Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Ordet Seta får användas av medlemsföreningar i deras namn. Ordinarie medlemsföreningar deltar i Setas högsta beslutsfattande organ: delegationsmötet och fullmäktige. Seta erbjuder medlemsföreningarna en mängd service såsom gruppledar- och utbildarutbildningar, rådgivning och komm. Medlemsavgiften är för tillfället 2,50 euro / medlemsföreningens personmedlem / år.

Föreningar och individer kan också ansöka om stödmedlemskap. Stödmedlemmarna visar sitt symboliska stöd för Seta. Vi skräddarsyr gärna samarbetsformer såsom utbildningar och ömsesidiga besök med stödmedlemmar. De stöder Seta även via den årliga medlemskapsavgiften som för tillfället är 270 euro / förening / år.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design