Avoin työpaikka Setassa: Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattori (dl 24.2.)

Etsimme projektikoordinaattoria määräaikaiseen, kokopäiväiseen työsuhteeseen käynnistämään ja toteuttamaan kolmivuotisen Yhdenvertainen vanhuus -projektin.

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija- ja palvelujärjestö. Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Setalle avustuksen Yhdenvertainen vanhuus -projektia varten.

Projekti tuottaa tietoa, materiaalia, taitoja ja verkostoja, jotta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus otettaisiin paremmin huomioon eri tahojen tarjoamissa vanhuspalveluissa. Tavoitteena on, että vanhusten palvelujärjestelmä sekä vanhuspalvelujen ammattilaiset niin julkisella ja yksityisellä sektorilla kuin järjestöissäkin kohtelevat asiakkaitaan hyvin ja yhdenvertaisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Setan jäsenjärjestöjen Suomen Karhut – Fin-Bears ry:n ja Mummolaakso ry:n sekä muiden yhteistyökumppanien, kuten Vanhustyön keskusliiton, kanssa.

Edellytämme

 • vanhuspalvelujen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta
 • halua työskennellä ikääntyvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvoinnin hyväksi
 • tehtävään soveltuvaa koulutusta
 • kokemusta projektityöstä
 • koulutuskokemusta
 • hyvää organisointikykyä sekä
 • suomen kielen hyvää hallintaa kirjallisesti ja suullisesti.

Valinnassa ovat eduksi

 • kokemus järjestötoiminnasta
 • ruotsin ja englannin hyvä suullinen ja kirjallinen taito
 • seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden tuntemus sekä
 • kokemus yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

Työsuhde alkaa 1.4. tai sopimuksen mukaan ja solmitaan määräaikaisena 31.12.2014 asti. Palkkaus sijoittuu Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen vaativuusryhmään 6. Työsuhteen alussa on neljän kuukauden koeaika. Koordinaattori työskentelee Helsingissä Seta ry:n tiloissa. Työhön sisältyy jonkin verran matkustamista kotimaassa. Seta korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja eri sukupuolia edustavia hakijoita.

Setan hallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina 24.2. klo 12 mennessä pääsihteeri Aija Salolle os. paasihteeri[at]seta.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Lisätiedot pääsihteeriltä 21.2. klo 10–13 p. 050 309 8108.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design