Avoin työpaikka Setassa: nuorisotyön koordinaattori

Avoin työpaikka Setassa: nuorisotyön koordinaattori

Nuorisotyön ammattilainen, haluatko purkaa sukupuolinormeja ja tukea sateenkaarinuorten hyvinvointia? Tule toteuttamaan Setan nuorisotyötä! Nuorisotyön koordinaattorimme jää opintovapaalle ja etsimme hänelle nuorten kanssa toimimisesta ja yhdenvertaisuustyöstä innostuvaa sijaista aikavälille 1.2.-31.12.2014.

Seta on ihmisoikeusjärjestö, jolla on 21 jäsenjärjestöä ympäri maata. Nuorisotyömme tavoite on parantaa nuorten hyvinvointia ja tuoda sateenkaarinuorten kokemukset kuuluviin. Vaikutamme oppilaitoksiin, koulutamme opettajia ja nuorisotyöntekijöitä ja tuemme jäsenjärjestöjemme nuortentoimintaa. Seta on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n ja IGLYOn jäsen ja tekee yhteistyötä mm. monien nuoriso-, opiskelija- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Nuorisotyötämme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koordinaattori suunnittelee ja toteuttaa Seta ry:n nuorisotyötä suomeksi ja ruotsiksi. Tehtäviin kuuluu jäsenjärjestöjen ryhmätoiminnan tukeminen, nuorisotoimikunnan koordinointi, kahden Lanuke-hankkeen (Hyvinvoiva sateenkaarinuori ja Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen) koordinointi, nuorisotyön ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttaminen ja koulutusten suunnittelu, nuorten vaikuttamistaitojen tukeminen, yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa, kansainvälinen yhteistyö, tapahtumien järjestäminen, materiaalien tuottaminen nettisivuille ja esitteisiin sekä raportointi nuorisotyöstä. Lisäksi nuorisotyön koordinaattori tukee Setan yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Tehtävään kuuluu matkustamista ja ilta- ja viikonlopputyötä.

Nuorisotyön koordinaattorin tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää

* sateenkaarinuorten hyvinvointiin ja asemaan liittyvien asioiden tuntemusta

* kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ja osallistamisesta

* nuorisoalan tuntemusta

* esiintymiskykyä ja kokemusta kouluttamisesta

* organisointikykyä ja itsenäistä työotetta

* hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua

* tiimi- ja yhteistyötaitoja

* hankehallintotaitoja

* ruotsin kielen taitoa.

 

Lisäksi arvostamme

* sujuvaa englannin kielen taitoa

* järjestötoiminnan ja vapaaehtoistyön tuntemusta

* soveltuvaa koulutusta

* kokemusta verkkoviestinnästä ja/tai verkkonuorisotyöstä

* lapsen oikeuksien ja laajemmin perus- ja ihmisoikeuksien tuntemusta.

 

Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen vaativuusryhmään 6. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Korostamme yhdenvertaisuutta. Toimitilamme (Pasilanraitio 5, Helsinki) on esteetön.

Hakemukset ansioluetteloineen 28.10. klo 12 mennessä sähköpostin liitetiedostoina os.paasihteeri@seta.fi. Tiedustelut: 21.10. klo 10-13 pääsihteeri Aija Salo p. 050 309 8108. Haastattelut viikolla 46. Osa perehdytyksestä tapahtuu mahdollisuuksien mukaan joulu- ja tammikuussa.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design