Aleksina Tikkinen – seniorityön uusi projektityöntekijä!

Aleksina Tikkinen – seniorityön uusi projektityöntekijä!

Hei,

olen Aleksina Tikkinen, koulutukseltani geronomi (AMK) ja aloitin Setassa seniorityön projektityöntekijänä helmikuussa 2018. Ensikohtaamiseni ikääntyvän sateenkaarevan maailman kanssa koin opintojeni aikana Metropolia Ammattikorkeakoulussa Setan toteuttaman sateenkaariseniori-tietoiskun muodossa. Kokemuskouluttajan puheenvuoro herätti tuolloin paljon ajatuksia ihmisten eriarvoisuudesta ja innosti etsimään lisää tietoa aiheesta. Osallistuin pian sen jälkeen Setan järjestämään koulutukseen, jossa syvensin tietämystäni sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Sain myös käytännön vinkkejä moninaisuuden kohtaamiseen ikääntymisen näkökulmasta.

Seniorityön projektityöntekijänä työnkuvaani kuuluu Suomeen soveltuvan sateenkaarisertifiointimallin kehittäminen ikäihmisten hyvinvointipalveluita tuottavia organisaatioita varten. Kehitettävä sertifiointimalli pohjautuu Hollannissa vuodesta 2008 asti käytössä olleeseen The Pink Passkey -sertifikaattiin, jonka tavoitteena on edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten yhdenvertaisuutta kouluttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sateenkaarevaan moninaisuuteen liittyvistä teemoista. Sertifioidun toiminnan avulla luodaan inklusiivisempi ja turvallisempi ympäristö kaikille palveluiden käyttäjille. Suomen sertifiointimallia luodaan yhteiskehittelyn keinoin, ja prosessissa ovat tiiviisti mukana Helsingissä sijaitsevat Kampin ja Kinaporin ikäihmisten palvelukeskukset, Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomi (YAMK) -opiskelija, sekä Setan seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki.

Toinen painopiste työssäni on sateenkaareva palvelu- ja yhteisöasuminen, josta on kiinnostuttu Suomessa. Setan seniorityö tekee monipuolista yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa, jotka haluavat kehittää omaa senioriasumistoimintaansa ja tarjota palveluita, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja mahdollistavat turvallisen sekä avoimen ilmapiirin sateenkaarisenioreille. Olin mukana järjestämässä maaliskuun alkupuolella toteutettua tutustumiskäyntiä Tukholmassa sijaitsevaan Regnbågeniin, joka on Euroopan ensimmäinen yhteisöasumisen yksikkö ikääntyville sateenkaariväen edustajille. Tutustumiskäynnillä oli mukana joukko sateenkaarisenioreita, sosionomi (AMK) -opiskelija, yksityisen ja kunnallisen puolen palveluntuottajia Turusta ja Helsingistä, sekä kollegani Niinimäki. Saimme kattavan esittelyn ja tietopaketin Regnbågenin perustajalta Christer Fällmanilta, sekä asukasaktiivi Matias Juhanolta.

Työni Setan seniorityössä on erittäin inspiroivaa, ja on hienoa olla mukana edistämässä sateenkaarisenioreiden yhdenvertaisuutta yhteistyössä motivoituneiden ammattilaisten sekä ikäihmisten itsensä kanssa. Pääset seuraamaan projektityöskentelyni uusimpia käänteitä muun muassa Setan seniorityön Facebook–sivun kautta. Regnbågeniin voit tutustua tarkemmin tästä linkistä.

Kuulumisiin!

Aleksina Tikkinen

Setan seniorityön projektityöntekijä

aleksina.tikkinen@seta.fi / +358 50 306 1309

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design