17.5. Homo- ja transfobian vastaisen päivän tilaisuudessa aiheena koulut

Homofobia kouluissa – homottelu haitallisempia kiusaamisen muotoja

Seksuaaliseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää esiintyy monessa muodossa alakoulusta lähtien. Homofobisesta häirinnästä kärsivät Setan varapuheenjohtaja Elina Laavin mukaan niin oppilaat kuin opettajat, suuntautumisesta riippumatta. Siihen syyllistyvät paitsi muut oppilaat, myös aikuiset.

Koulumaailmassa esiintyvä syrjintä on erityisenä teemana 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa. Sateenkaariyhteisöt ry järjestää tilaisuuden yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry:n kanssa Kirjasto 10:ssä maanantaina 17.5. klo 17.00–19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Niin kutsuttu ”homottelu” on seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän syrjinnän näkyvimpiä muotoja. Pilkalliseen sävyyn homoksi nimitteleminen sattuu erityisesti sellaiseen nuoreen, joka on huomannut itsellään olevan homoseksuaalisia tunteita. Se heikentää mahdollisuuksia saada kasvaa rauhassa omaksi itsekseen ilman ulkopuolelta syötettyä arvottamista.

Syrjintä vaikuttaa erityisen haitallisesti, kun se kohdistuu itseään vielä etsivään ja omaa paikkaansa hakevaan nuoreen. Toiseksi, seksuaalisen suuntautumisen käyttäminen pilkan aiheena kohdistuu kokonaiseen ihmisryhmään ja huonontaa yleistä asenneilmapiiriä seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

1705-tilaisuuden keskustelupaneeliin osallistuvan koulutussuunnittelija Ville Ylikahrin mukaan ”opettajien koulutuksessa pitää käsitellä myös sitä, että kaikki oppilaat eivät ole heteroseksuaaleja. Opettajilla tulee olla nollatoleranssi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan kiusaamiseen, kuten muuhunkin kiusaamiseen.”

Sateenkaariyhteisöt ry:n mielestä opetussuunnitelmissa ja -materiaaleissa on merkittäviä puutteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsittelevien teemojen suhteen. Elina Laavi muistuttaa myös, että lakisääteinen viranomaisten yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite käsittää myös seksuaalisen suuntautumisen.

Tutkija Jukka Lehtosen mukaan ”oppilaitosten ja kasvatusinstituutioiden (myös peruskoulujen ja päiväkotien) tulisi tehdä sekä toiminnallinen tasa-arvo- että yhdenvertaisuussuunnitelma, joilla pyrittäisin muun muassa ehkäisemään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää syrjintää, kiusaamista, nimittelyä ja häirintää sekä luomaan heteronormatiivisuutta purkavia tapoja opettaa ja olla lapsi, nuori ja aikuinen. Nykylain mukaan toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tulee tehdä tasa-arvosuunnitelma. Useat oppilaitokset jättävät noudattamatta lakia. Suunnitelmien teosta, seurannasta ja tekemättä jättämisen rankaisemisesta tulee säätää lailla.”

Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä, homo ja transfobia. Päivää tukevat muun muassa ILGA (international lesbian and gay association), European Association of Human Rights, International Federation of Human Rights ja Coalition of African Lesbians. Euroopan parlamentti ja Belgian parlamentti ovat myös ilmaisseet tukensa kansainväliselle homofobian vastaiselle päivälle. Teemapäivä nimettiin ensimmästä kertaa vuonna 2005.

Lisätietoa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä, homofobiasta, 1705-tilaisuudesta sekä yhteydenottopyynnöt:
– sähköposti: media@1705.fi
– www-sivut: www.1705.fi
– puhelin: 045 110 4501

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design