10 vuotta parisuhdelakia riittää – aika on kypsä avioliittolaille

1.3.2012 on kulunut 10 vuotta rekisteröityä parisuhdetta koskevan lain voimaantulosta. Setan mukaan nyt on aika siirtyä parisuhteiden rekisteröinnistä tasa-arvoiseen avioliittolakiin.

Puolet suomalaisista kannattaa yleistä avioliittolakia

Seta: Kymmenen vuotta rekisteröintiä riittää – aika on kypsä avioliittolaille

Maaliskuun 1. päivänä 2012 on kymmenen vuotta siitä, kun laki rekisteröidystä parisuhteesta astui voimaan. Aikanaan edistyksellinen laki on jo vanhentunut, sillä jo lähes puolet suomalaisista kannattaa avioliittolain ulottamista koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Taloustutkimuksen tuoreessa tutkimuksessa 47 % vastaajista kannatti nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. 11 prosentille asialla ei ollut merkitystä. Vain 38 % vastusti muutosta. Erityisen suurta kannatus on naisten, alle 35-vuotiaiden ja korkeasti koulutettujen keskuudessa, mutta myös kaikista alle 50-vuotiaista lähes 60 % kannatti muutosta.

”Tasa-arvon toteuttamisella on kansalaisten laaja tuki. Kymmenen vuotta parisuhteiden rekisteröimistä on ollut riittävä kokeilu sille, että parisuhteet nähdään vihdoin yhtä arvostettuina keskenään. Erilliselle lainsäädännölle ei ole perustetta”, Setan puheenjohtaja Outi Hannula kommentoi.

Eduskunta alkaa maaliskuussa käsitellä tasa-arvoisesta avioliittolaista aloitetta, jonka on allekirjoittanut 76 kansanedustajaa. Seta toivoo asian etenevän pikaisesti valiokuntakäsittelyyn ja suuren salin äänestykseen. ”Vain tasa-arvoinen avioliittolaki takaa pareille yhtäläiset oikeudet”, Hannula toteaa.

Parisuhteiden luokittelu avioliittoihin ja rekisteröityihin parisuhteisiin altistaa syrjinnälle. Rekisteröidyt parit eivät saa yhdessä adoptoida perheen ulkopuolella syntyneitä lapsia eivätkä voi automaattisesti valita yhteistä sukunimeä. Avioliittolain muutos koskisi vain siviilivihkimistä. Se ei muuttaisi kirkkojen itsemääräämisoikeutta avioliittoon vihkimisessä eikä vaikuttaisi kirkkojen omaan toimintaan.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Seta ry:n toimeksiannosta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteristä. Vastaajilta kysyttiin, kannattaako vai vastustaako nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Tutkimuksen kohderyhmä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksessa haastateltiin 1003 henkilöä ajalla 20.–23.2.2012. Tutkimuksen luottamusväli on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja:

Outi Hannula, Setan puheenjohtaja, p. 050 337 5616, outi.hannula[at]seta.fi

Aija Salo, Setan pääsihteeri, p. 050 309 8108, paasihteeri[at]seta.fi

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Järjestön tavoitteena on hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setalla on 20 jäsenjärjestöä eri puolilla maata.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design